Last ned som PDF

22 sider

0.54 MB

Forsiden av dokumentet Rapport fra arbeidsgruppen som skal vurdere mulige smitteverntiltak og beredskap knyttet til gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021

Forhåndsutredning

Rapport fra arbeidsgruppen som skal vurdere mulige smitteverntiltak og beredskap knyttet til gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte før sommeren 2020 ned en administrativ arbeidsgruppe for å utrede smitteverntiltak knyttet til gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021. Arbeidsgruppen ledes av KMD og har bestått av representanter fra Utenriksdepartementet, Folkehelseinstituttet, Valgdirektoratet, Oslo kommune og Viken fylkeskommune. Arbeidsgruppen har utarbeided forslag til smitteverntiltak, sett på alternative løsninger for den praktiske gjennomføringen og gitt råd om hvilken beredskap som er nødvendig.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk

Tema

statsforfatning og demokrati

Nøkkelord

Valg

Virkemidler

administrasjon

Analysekriterier

mulighetsrommet