Last ned som PDF

53 sider

1.59 MB

Forsiden av dokumentet Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning

Evaluering

Lange tidsserier for miljøovervåkning og forskning Viktige marine dataserier

Lange kvalitetssikrede dataserier er av avgjørende betydning for å kunne vurdere langsiktige endringer i naturen. De er en viktig ressurs i mange forskningsprogrammer og er grunnelementet i all miljøovervåking. I regi av Norges forskningsråd ble det i 2001 holdt et møte med miljødirektoratene og sentrale forskningsmiljøer hvor det ble bestemt å sette i gang arbeid for å kartlegge og vurdere ”verneverdi ” av lange tidsserier for miljøovervåking og forskning. Det ble nedsatt tre arbeidsgrupper som skulle kartlegge og vurdere ”verneverdi ” av lange tidsserier for henholdsvis (1) klimadata og (2) terrestriske og limniske biologiske systemer og (3) marine systemer. Alle gruppene har bestått av representanter for sentrale brukere og forskningsmiljøer, og de har på ulike måter hentet inn grunnlagsinformasjon til rapportene. Ut fra faglig vinkling og mengde dataserier er det også valgt noe ulike vinklinger i rapportene.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

8212019500