Last ned som PDF

31 sider

0.59 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging og rapportering av utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen

Kartlegging

Kartlegging og rapportering av utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen

Kartleggingen av utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen er utarbeidet på bakgrunn av oppdrag i Tildelingsbrevet fra Utdannings- og Forskningsdepartementet. Rapporten er utarbeidet av Konsulentfirma Steinar Østerby på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Datagrunnlaget er for grunnskolenes vedkommende offentlig tilgjengelige data fra GSI - Grunnskolenes Informasjonssystem på Internett – gjennomført oktober 2004. For de videregående skolenes del er dataene innsamlet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med UNINETT ABC våren 2005.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

8212018385

Tema

utdanning og forskning