Last ned som PDF

49 sider

1.57 MB

Forsiden av dokumentet Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012

Kartlegging

Norske elevers kompetanse i problemløsing i PISA 2012

Et problem er en situasjon som ikke har noen opplagt løsning. Problemløsing er en viktig kompetanse i skolegang, arbeids- og samfunnsliv. Derfor utviklet OECD en digital prøve til PISA 2012, hvor hensikten var å måle 15-åringers ferdigheter i problemløsing generelt. Denne rapporten beskriver resultatene fra problemløsing i PISA 2012. Rapporten innledes med en kort beskrivelse av PISA-undersøkelsen, gjennomføringen og hvilke land som deltok. Videre beskrives rammeverket i problemløsing, hva som måles, hva som kjennetegner forskjellige typer oppgaver og hvilke faktorer som påvirker vanskegraden til oppgavene. Deretter presenteres norske 15-åringers prestasjoner i problemløsing – inkludert kjønnsforskjeller og prestasjonsnivåer – i et nordisk og internasjonalt perspektiv. Noen resultater for ulike grupper av oppgaver presenteres også før resultatene oppsummeres avslutningsvis.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Universitetet i Oslo

Forfattere

Marit Kjærnsli, Guri A. Nortvedt og Fredrik Jensen

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788293292029

Tema

utdanning og forskning