Last ned som PDF

34 sider

15.04 MB

Forsiden av dokumentet Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt

Evaluering

Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt evalueringsrapport

Rapporten omhandler Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt, som er evaluert på oppdrag av Norges Forskningsråd som ett av seks norske forskningsinstitutt tilknyttet fiskerisektoren. Det er også utarbeidet en rapport for alle de seks instituttene samlet. Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt(Ernæringsinstituttet) er en avdeling innenfor Fiskeridirektoratet. Det er i evalueringen lagt mest vekt på å vurdere instituttets vitenskapelige produksjon og de forhold som påvirker instituttets rolle som rådgiver for forvaltningen og kvaliteten på instituttets virksomhet sett fra kundene og brukerne sitt ståsted. Evalueringen omfatter vitenskapelig kvalitet, relevans, gjennomføringsevne og evnen til å synliggjøre virksomheten i samfunnet. Evalueringen er gjort gjennom fagfellepaneler.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Utfører

Nasjonalt sammesatt evalueringskomité

Forfatter

Conrad Krohn

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-12-01656-0