Last ned som PDF

4 sider

0.23 MB

Forsiden av dokumentet Eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen

Vedlegg

Studie

Eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen

I forbindelse med lokalvalget i 2015 ble det gjennomført to grupper av eksperimenter med tiltak for å øke valgdeltakelsen. Formålet med eksperimentene er å undersøke hvilke tiltak som vil være mest effektive for å mobilisere folk til å stemme. For å måle effekten av tiltakene, sammenliknes eksperimentgrupper som mottar tiltak, med kontrollgrupper som ikke mottar noen tiltak. Eksperiment- og kontrollgruppene er valgt ut på samme måte, slik at det eneste som skal skille dem er om de mottar tiltakene eller ikke

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Forfattere

Johannes Bergh, Dag Arne Christensen og Richard E. Matland

Språk

norsk

Tema

statsforfatning og demokrati

Nøkkelord

Valg og demokrati, Valg