Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet "Kunstnerens beste venn"

Evaluering

"Kunstnerens beste venn" en evaluering av Office for Contemporary Art Norway.

Utgangspunktet for evalueringen var et ønske om å belyse følgende forhold: Er målsetningene, slik disse er nedfelt i mandatet, oppnådd? I hvilken grad har OCA lykkes? Hvordan er stiftelsens effektivitet? Hvordan oppfattes OCA av viktige grupper? Vurdere OCAs mandat, vedtekter, styresammensetning og administrasjonssammensetning.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Berkaak, Odd Are

Forfatter

Odd Are Berkaak

Språk

norsk (bokmål)