Last ned som PDF

55 sider

0.64 MB

Forsiden av dokumentet Ministudie konsept- og definisjonsfasen MMR prosjektet

Evaluering

Ministudie konsept- og definisjonsfasen MMR prosjektet

En ministudie i konsept- og definisjonsfasen til prosjektet multi rolle radio, MRR. Det er utarbeidet hypoteser om disse fasene i dette prosjektet for å hente lærdom i forhold til hvordan alternative løsninger bør fremskaffes og vurderes før et prosjekt får tillatelse til å materialisere seg. Studien kartlegger (for MRR). – aktører - formelle og uformelle – vurdering av alternative løsninger – beslutningsprosessen - tidlig fase og utviklingsfasen, formell og uformell. Rapporten inneholder hovedanbefalinger med hensyn til organisering og prosess.

Publisert

Eier

Forsvarsdepartementet

Utfører

Metier AS

Språk

norsk (bokmål)