Last ned som PDF

60 sider

0.56 MB

Forsiden av dokumentet Driftsanalyse av politi og lensmannsetaten perioden 2002-2008

Evaluering

Driftsanalyse av politi og lensmannsetaten perioden 2002-2008

Analyse av ressursbruken i politiet. Ressursene skal brukes kostnadseffektivt og målrettet for å bekjempe kriminalitet og utføre de andre oppgavene politiet har ansvar for. For å bedre kunne prioritere disponere og effektivisere.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

Politidirektoratet

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-92524-94-7