Last ned som PDF

69 sider

0.62 MB

Forsiden av dokumentet "Da ars møtte techne"

Evaluering

"Da ars møtte techne" en deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM)

Norsk kulturråd tildelte i april 2009 et oppdrag om å gjennomgå og evaluere Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) til Telemarksforsking. Bakgrunnen for oppdraget lå blant annet i Kultur- og kirkedepartementets St. meld. nr. 21 Samspill, hvor departementet varsler at de vil ta initiativ til en gjennomgang av NOTAM. Rapporten gir en deskriptiv evaluering av Norsk senter for teknologi i musikk og kunst (NOTAM). Den gir et bilde av institusjonens status og virksomhet ved evalueringstidspunktet, herunder en beskrivelse av organisering, oppgaver, prosjekter, samarbeidspartnere og praksis.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Telemarksforskning

Forfatter

Ole Marius Hylland

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7401-305-6