Last ned som PDF

34 sider

0.51 MB

Forsiden av dokumentet Tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020

Evaluering

Tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020

Våren 2020 utløste et globalt utbrudd av koronaviruset SARS-CoV-2 en rekke strenge tiltak for å begrense smitten av viruset. Torsdag 12. mars 2020 ble det bestemt at alle barnehager og skoler skulle stenges fra kl. 18.00 samme dag, og til og med torsdag 26. mars 2020. Tiltakene ble vurdert fortløpende, og tirsdag 24. mars ble det bestemt at alle barnehager og skoler skal være stengt frem til 13. april. 26. mars ble det satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020. Ekspertgruppen har hatt en uke til rådighet i arbeidet med denne rapporten. En slik rammebetingelse gir nødvendigvis visse begrensninger i ekspertgruppens arbeid.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg