Last ned som PDF

146 sider

1.94 MB

Forsiden av dokumentet Bolig i det aldrende samfunn

Studie

Bolig i det aldrende samfunn Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre

NOVA har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en rapport som drøfter samspillet mellom offentlige myndigheter, private bedrifter og husholdninger i arbeidet med å skaffe egnede boliger for eldre. Rapporten analyserer sentrale aspekter ved bygge- og bolignæringens og det offentliges bidrag til en boligmasse velegnet for eldre basert på et variert datamateriale. Den diskuterer også kostnads- og gevinstfordelingen mellom individer, stat og kommune knyttet til varige tilpasninger av eldre personers boliger.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Forfattere

Jardar Sørvoll, Viggo Nordvik, Kristin Aarland og Hans Christian Sandlie

Språk

norsk

ISBN

9788278946817

Tema

familie og forbruker