Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Sivile eierformer

Evaluering

Sivile eierformer med frivillighetssentralene som case

Norske frivillighetssentraler har ikledd seg en blanding av sivile og offentlige eierformer. I 2006 hadde nærmere 60 prosent en sivil eierform, mens knappe 40 prosent var kommunale. Blant de sivile sentralene oppga 14 prosent å være andelslag, 19 prosent stiftelser og 22 prosent foreninger, mens 4 prosent hadde andre eller udefinerte eierformer. Ingen av frivillighetssentralene var fortjenestebaserte. En hensikt med dette prosjektet var å undersøke graden av samsvar mellom oppgitt og faktisk eierskap. Hensikten med analysen har vært å belyse forholdet mellom eier- og driftsformer ved sentralene.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Line Dugstad og Håkon Lorentzen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7763-251-3