Last ned som PDF

155 sider

1.06 MB

Forsiden av dokumentet Forenkling og modernisering av aksjeloven

Forhåndsutredning

Forenkling og modernisering av aksjeloven

Justisdepartementet ga i juni 2010 advokat Gudmund Knudsen i oppdrag å utrede spørsmålet om forenkling av aksjeloven. 11. januar 2011 leverte han sin utredning.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk