Last ned som PDF

21 sider

1.21 MB

Forsiden av dokumentet Forløp etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Kartlegging

Forløp etter utskrivning fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Analysenotat 02/2018 - SAMDATA spesialisthelsetjenesten

Dette notatet ser på kontakt med spesialisthelsetjenesten de første 30 dagene etter utskrivning fra døgnbehandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Her er utgangspunktet pasienter som har vært i døgnbehandling i løpet av et tidsvindu på to år. Forløpet som beskrives er hvorvidt pasienten blir innlagt på nytt eller har poliklinisk kontakt med tjenesten i løpet av de første 30 dagene etter utskrivning. En ny innleggelse med behov for øyeblikkelig hjelp, har betegnelsen reinnleggelse, mens de øvrige innleggelsene kalles gjeninnleggelser.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfatter

Solfrid E. Lilleeng

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg