Last ned som PDF

198 sider

4.42 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

Evaluering

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat

Deloitte har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet levert en evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat i kommunene.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Deloitte AS

Språk

norsk