Last ned som PDF

42 sider

5.62 MB

Forsiden av dokumentet Brannprøving av sprøytebetong

Studie

Brannprøving av sprøytebetong med ulike doseringer monofilament polypropylenfiber

Denne rapporten beskriver produksjonen av ni testelementer og brannprøving av disse etter ISO 834 med standard tid temperaturkurve (ISO) eller hydrokarbonbranneksponering (HC-kurve). Brannforsøkene ble utført i 2003 ved SINTEF Norges branntekniske laboratorium (NBL) i Trondheim. Hensikten med brannprøvingen var å dokumentere virkningen av ulike doseringer monofilament polypropylenfiber i sprøytebetong ved brannbelastning etter ulike eksponeringskurver. Prøvingsresultatene fra denne serien brannforsøk danner grunnlaget for dagens spesifisering av monofilament polypropylenfiber til bruk i sprøytebetong til brannsikring i norske vegtunneler.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Reidar Kompen og Eva Andersson

Språk

norsk (bokmål)