Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet

Evaluering

Tilskuddsforvaltning i Kultur- og kirkedepartementet

Departementet ønsker en vurdering av om det administrative opplegget for tilskuddsforvaltning, spesielt departementets kontroll og oppfølging, er tilfredsstillende sett opp mot kravene og rammene i økonomiregelverket og det rom for skjønn som økonomiregelverket åpner for, herunder om det kan være hensiktsmessig å foreta endringer eller justeringer

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Senter for statlig økonomistyring

Språk

norsk (bokmål)