Last ned som PDF

60 sider

0.22 MB

Forsiden av dokumentet Mer frivillig innsats? Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag

Evaluering

Mer frivillig innsats? Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag

Ser på om innføring av en statlig tilskuddsordning i 2000 til lokale idrettslag bedrer rammevilkårene for frivillig, medlemsbasert virke i idrettslagene. Tilskuddsordningen skal være et håndslag til idrettslagenes arbeid for barn og unge. Evalueringen er en kombinert prosess- og resultatevaluering der det blir fokusert på de lokale prosessene i idrettsrådene og -lagene, kriterier for fordelingen av tilskuddene, hva pengene blir brukt til og hva bruken fører til. I evalueringen berøres også relasjonen mellom sentrale organ på den ene siden (Norges Idrettsforbund og Kulturdepartementet) og de lokale organene, idrettsrådene og idrettslagene på den andre, samt relasjonen mellom de lokale idrettsorganisasjonene og kommunale myndigheter. Evalueringen er fulgt opp med en ny undersøkelse i 2006-2007 for å undersøke de langsiktige virkningene av tilskuddsordningen. Særlig oppmerksomheten rettet mot potensielle utilsiktede virkninger i selve fordelingssystemet.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og kirkedepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Christin Berg og Ståle Opedal

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-490-0186-9