Last ned som PDF

84 sider

0.37 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag

Evaluering

Evaluering av ny tilskuddsordning til lokale idrettslag en forstudie

Notatet er første underveisrapportering fra evalueringen av tilskuddsordningen til lokale idrettslag som ble innført i 2000. Siktemålet med tilskuddsordningen er å bedre rammevilkårene for frivillig, medlemsbasert virke for barn og ungdom. Den primære oppgaven har vært å kartlegge og analysere de lokale prosessene som ble utløst samt å undersøke hva slags prioriteringer som er foretatt. Ved å studere et utvalg kommuner har vi kunnet følge prosessen fra utlysning av midlene til en begynnende diskusjon i lagene om bruken av midlene. Det er dermed selve prosessen som er i fokus i evalueringen, ikke det som på lengre sikt måtte avleire seg som effekter av ordningen på frivillighet, aktivitet og deltakelse i idrettslagene.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Norce Norwegian Research Centre As

Forfattere

Christin Berg og Ståle Opedal

Språk

norsk (bokmål)