Last ned som PDF

46 sider

1.05 MB

Forsiden av dokumentet Nødnett

Evaluering

Nødnett Market Analysis Technology

Stortinget besluttet i desember 2004 å realisere et første utbyggingsområde av et felles digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene, basert på TETRA teknologi. Det er lagt opp til at det første utbyggingsområdet rundt Oslo regionen skal stå ferdig i begynnelsen av 2009. Det ble også gitt fullmakt til å inngå kontrakt på utbygging av resten av landet, men med forbehold om at landsdekkende utbygging ikke kan igangsettes før evaluering av første trinn er gjennomført. Denne rapporten bidrar til denne evalueringen. Valg av teknologi er kritisk ved investering i infrastruktur. Dette skyldes at den innebærer store investeringer og at andre investeringer vil være avhengig av dem. Teknologien bak infrastrukturløsninger utvikler seg hele tiden. Typisk vil nye generasjoner infrastrukturteknologier se dagens lys og tas i bruk, samtidig som foregående blir alminnelig utbredt og eldre teknologier fortsatt utnyttes. Dette scenario er spesielt synlig innenfor telekommunikasjon og radiosamband for nødkommunikasjon. I denne rapporten stilles derfor spørsmålet; Er TETRA i 2008 det beste teknologivalget for å understøtte et landsdekkende radiosamband for nødkommunikasjon i Norge?

Publisert

Eier

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Utfører

Gartner Norge

Språk

engelsk