Last ned som PDF

159 sider

1.41 MB

Forsiden av dokumentet Budsjett 2008 - Forskningsrådet

Statusrapport

Budsjett 2008 - Forskningsrådet

Statsbudsjettet for 2008 gir en samlet vekst i bevilgningen til forskning på om lag 1,2 milliarder kroner, dette gir en nominell vekst på 7 prosent sammenlignet med 2007. Forskningsrådet foreslo i sitt budsjettforslag til departementene en vekst på 1,1 milliarder kroner i 2008 i bevilgning til Forskningsrådet, inklusive fondsmidler. Statsbudsjettet for 2008 gir en vekst i bevilgningene som tilsvarer 20 prosent av den foreslåtte veksten. Forskningsrådets andel av den samlete veksten i bevilgningen til FoU over statsbudsjettet er i 2008 på om lag 12 prosent, dette innebærer en nedgang sammenlignet med 2007 da Forskningsrådets andel av veksten var 25 prosent. Forskningsrådets budsjett i 2008 er på 5813,3 millioner kroner. Sammenlignet med 2007 tilsvarer dette en vekst på 230,7 millioner kroner (4 prosent). Fordelingen av budsjettet bygger på Stortingets bevilgninger for 2008, Forskningsrådets forslag til Store satsinger for 2008, budsjettforslaget for 2008 til departementene samt Hovedstyrets vedtatte fordeling av rammer i desember 2007.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk