Last ned som PDF

37 sider

0.52 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering

Evaluering

Evaluering Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 2007-2010

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten ble oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet våren 2007 for perioden 2007-2010. Hensikten med evalueringen er å oppsummere erfaringer og gi eventuelle signaler om endring av rådets mandat, sammensetning og arbeidsform. Evalueringen er i hovedsak basert på to undersøkelser. Den første er en egenevaluering, i form av en såkalt SWOT-analyse, gjennomført blant rådets medlemmer i 2009. Den andre er en spørreundersøkelse gjennomført våren 2010 blant rådets medlemmer, representanter for rådsmedlemmenes organisasjoner og andre målgrupper for rådets anbefalinger. Sekretariatet gjennomførte, i samarbeid med ukemagasinet Mandagmorgen høsten 2009, en kvalitativ undersøkelse blant ledere i helsesektoren om prioriteringsutfordringer fremover. Utvalgte resultater fra denne undersøkelsen presenteres også i evalueringsrapporten. Evalueringen inneholder også et kapittel om utfordringer.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten

Språk

norsk (bokmål)