Last ned som PDF

116 sider

0.78 MB

Forsiden av dokumentet Alle til lags - Frivillighetssentralene i nærmiljøet

Studie

Alle til lags - Frivillighetssentralene i nærmiljøet

Politiske myndigheter ønsker at de norske frivillighetssentralene skal fungere som nærmiljøsentraler. Men hva ligger i en slik betegnelse, og i hvilken grad tilfredsstiller dagens sentraler normene for en slik sentral? I St. meld. 39 (2006/2007) slo regjeringen fast at de norske frivillighetssentralene i framtiden bør fungere som sektorovergripende nærmiljøsentraler. I denne rapporten har vi drøftet hva slags rolle denne formuleringen innebærer for sentralene. Det har vi gjort ved å ta utgangspunkt i måten sentralene har vært beskrevet på i politiske dokumenter siden de ble til i 1991. Politiske rolleforståelser har vi så sammenholdt med tilsvarende oppfatninger fra enkelte andre land. Med dette utgangspunktet har vi trukket opp ulike roller for den ideelle nærmiljøsentralen, en tenkt konstruksjon hvordan sentraler burde fungere, alle forventninger tatt i betraktning. Med dette utgangspunktet har vi så stilt spørsmål om hvor stor avstanden er mellom departementets idealer og måter et utvalg sentraler faktisk fungerer på. Med intervjudata fra 14 sentraler har vi fått innblikk i, hvordan sentralenes daglige ledere beskriver roller og arbeidsoppgaver.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Institutt for samfunnsforskning

Forfattere

Line Dugstad og Håkon Lorentzen

Språk

norsk (bokmål)