Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Anbefaling vedrørende plassering av postmottak

Evaluering

Anbefaling vedrørende plassering av postmottak

Innføring av ESAK og nytt IT system i kriminalomsorgen. Effektiv ressursutnyttelse, ryddig og rasjonell håndtering av post arkivfaglig og i saksbehandlingen. Endring av rutiner og fordeling av arbeidsoppgaver for å gi den ønskede effekt.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Utfører

TietoEnator

Språk

norsk (bokmål)