Last ned som PDF

68 sider

0.75 MB

Forsiden av dokumentet Organisering av Riksarkivet

Evaluering

Organisering av Riksarkivet

Riksarkivaren tok høsten 2006 initiativ til en endring av organisasjonsstrukturen i Riksarkivet og en tydeliggjøring av ledergruppens koordineringsansvar og mandat i Arkivverket. Et forslag ble debattert og det ble besluttet at Statskonsult skulle bistå i planlegging og gjennomføring av prosessen. I rapporten dokumenteres resultatet av kartlegging og analyse, samt anbefalinger til organisatoriske løsninger og andre tiltak for å forbedre organiseringen i Riksarkivet og koordinering av etatsfunksjonene i Arkivverket.

Publisert

Eier

Arkivverket

Utgiver

Arkivverket

Utfører

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Forfattere

Inger Johanne Sundby og Mette Haarstad

Språk

norsk (bokmål)