Last ned som PDF

164 sider

2.31 MB

Forsiden av dokumentet Resultatevaluering av sykehusreformen

Evaluering

Resultatevaluering av sykehusreformen tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse

Resultatevaluering av sykehusreformen. Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse er en del av i alt tre evalueringer av sykehusreformen, som samlet sett har til formål å beskrive og vurdere hvordan og i hvilket omfang sykehusreformens premisser og målsettinger er blitt realisert. Hvilke resultater reformen har ført til for sykehusenes hovdeoppgaver – behandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Fokus er på sykehusreformen som innholdsreform. Mest sentralt er helseforetakenes oppgaver i forbindelse med pasientbehandling, dvs. tilgjengelighet, kvalitet, pasientopplæring og effektivitet. Evalueringen skal søke å gi svar på om og i hvilken grad observerte endringer skyldes reformen.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Norges forskningsråd

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-12-02396-3