Last ned som PDF

31 sider

0.82 MB

Forsiden av dokumentet Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kartlegging

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2013 ga Helsedirektoratet i oppdrag å foreta en gjennomgang av personellsammensetningen ved institusjoner som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for å kartlegge den tverrfaglige profilen ved behandlingstilbudene. Den årlige Samdata-rapporten gir en oversikt over utviklingstrekk i blant annet antall årsverk i spesialisthelsetjenesten, herunder TSB. Samdata-rapporten beskriver imidlertid kun kvantitative data. Det har derfor vært nødvendig å innhente mer kvalitative data om hvordan virksomhetene/institusjonene i TSB vurderer sin egen kvalitet, kompetanse og personellsammensetning.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg