Last ned som PDF

75 sider

1.6 MB

Forsiden av dokumentet Evalueringsrapport II

Evaluering

Evalueringsrapport II fysisk aktivitet og måltider

Utdannings- og helsemyndighetene igangsatte prosjektet ”Fysisk aktivitet og måltider i skolen” der målsettingen er å få deltakerskolene til å utvikle egnede modeller for å tilrettelegge for 60 minutter daglig aktivitet i løpet av skoledagen og gode rammer for skolemåltidet. Samlet sett har rundt 400 skoler deltatt i prosjektet. Før prosjektstart ble det høsten 2004 gjennomført en spørreskjemabasert undersøkelse blant ledelsen på prosjektskolene og våren 2006 ble første oppfølgingsundersøkelse gjennomført blant ledelsen på prosjektskolene. I 2008 ble en ny oppfølgingsundersøkelse gjennomført. Endring i organisering og tilrettelegging for fysisk aktivitet og måltider fra 2004 til 2006 er presentert i en tidligere rapport (Samdal, m. fl. 2006). Den foreliggende rapporten undersøker endring fra 2006 til 2008 og baserer seg på data fra 120 skoler som har svart på spørreskjema i de to oppfølgingsundersøkelsene. I tillegg rapporteres funn fra undersøkelser av elevatferd knyttet til fysisk aktivitet og måltider i skolen før prosjektstart i 2004 sammenlignet med rapportert atferd fra elever ved de samme skolene i 2008.

Publisert

Eiere

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utfører

Universitetet i Bergen

Forfattere

Oddrun Samdal, Ellen Haug, Hilde Slåtten, Torill Larsen, Asle Holthe, Åshild Hasnes, Rebecca Fredbo, Mari Manger og Fredrik Hansen

Språk

norsk (bokmål)