Last ned som PDF

41 sider

0.36 MB

Forsiden av dokumentet Kostnytteperspektiv på verneplikten og mannskapsproduksjonen i Forsvaret

Evaluering

Kostnytteperspektiv på verneplikten og mannskapsproduksjonen i Forsvaret

Rapporten inneholder en kostnyttevurdering av fremtidig organisering av verneplikten. Grovt sett har man fire alternativer: beholde dagens vernepliktmodell, innføre et fullstendig profesjonelt forsvar, gjeninnføre allmenn verneplikt i praksis eller å velge en differensiert modell. Rapporten har gjennomgående et forsvarsoperativt og økonomisk perspektiv. For de fleste av forsvarets operative avdelinger er det i et forsvarsøkonomisk perspektiv mer lønnsomt, målt i både kroner og operativ evne, å ha vervede på kontrakt fremfor årlige innrykk av vernepliktige. Rapporten avsluttes med en overordnet drøfting med et bredere perspektiv.

Publisert

Eier

Forsvarets forskningsinstitutt

Utfører

Forsvarets forskningsinstitutt

Forfatter

Frank Brundtland Steder

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-464-1204-7