Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider

Evaluering

Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider

Evaluering av det treårige prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen. Prosjektet har vært et samarbeid mellom utdannings- og helsemyndighetene med siktemål å utvikle metoder og modeller for hvordan skolen kan tilrettelegge for fysisk aktivitet i løpet av skoledagen og gode rammer rundt skolemåltidet. HEMIL-senteret fikk ansvaret for å evaluere prosjektet og identifisere kriterier for gode og effektive arbeidsmodeller. To hundre prosjektskoler ble, basert på søknader, valgt ut til å delta i prosjektet, hvorav 180 skoler var tilgjengelig for evalueringen. En forutsetning for å oppnå endring i elevenes daglige fysiske aktivitet og måltidsvaner er at skolen jobber systematisk og fokusert for å bedre fysiske, organisatoriske og ressursmessige forhold som kan stimulere til fysisk aktivitet og gode skolemåltidsvaner. Evalueringen av prosjektet tar derfor utgangspunkt i disse prinsippene og legger vekt på å studere endringer fra 2004 til 2006 samt gi en mer utfyllende beskrivelse av hvilke tiltak og tilnærminger skolene har brukt for å tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet og gode rammer for skolemåltidet.

Publisert

Eiere

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utfører

Universitetet i Bergen, HEMIL-senteret

Forfattere

Oddrun Samdal, Ellen Haug, Fredrik Hansen, Torill Marie Bogsnes Larsen, Asle Holthe, Mari Manger og Anne-Siri Fismen

Språk

norsk (bokmål)