Last ned som PDF

38 sider

0.28 MB

Forsiden av dokumentet Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider

Evaluering

Evalueringsrapport fysisk aktivitet og måltider

Evaluering av det treårige prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen. Prosjektet har vært et samarbeid mellom utdannings- og helsemyndighetene med siktemål å utvikle metoder og modeller for hvordan skolen kan tilrettelegge for fysisk aktivitet i løpet av skoledagen og gode rammer rundt skolemåltidet. HEMIL-senteret fikk ansvaret for å evaluere prosjektet og identifisere kriterier for gode og effektive arbeidsmodeller. To hundre prosjektskoler ble, basert på søknader, valgt ut til å delta i prosjektet, hvorav 180 skoler var tilgjengelig for evalueringen. En forutsetning for å oppnå endring i elevenes daglige fysiske aktivitet og måltidsvaner er at skolen jobber systematisk og fokusert for å bedre fysiske, organisatoriske og ressursmessige forhold som kan stimulere til fysisk aktivitet og gode skolemåltidsvaner. Evalueringen av prosjektet tar derfor utgangspunkt i disse prinsippene og legger vekt på å studere endringer fra 2004 til 2006 samt gi en mer utfyllende beskrivelse av hvilke tiltak og tilnærminger skolene har brukt for å tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet og gode rammer for skolemåltidet.

Publisert

Eiere

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utfører

Universitetet i Bergen

Forfattere

Oddrun Samdal, Ellen Haug, Fredrik Hansen, Torill Marie Bogsnes Larsen, Asle Holthe, Mari Manger og Anne-Siri Fismen

Språk

norsk (bokmål)