Last ned som PDF

28 sider

1.68 MB

Forsiden av dokumentet Sluttrapport fra pilotprosjektet om utprøving av IKT

Evaluering

Sluttrapport fra pilotprosjektet om utprøving av IKT Internett i opplæringa innenfor kriminalomsorgen

Tilrettelegging for innsatte til opplæring og bruk av IKT og elektronisk nettverk i samsvar med opplæringsloven- se til at opplæringen er sikkerhetsmessig forsvarlig,vurdere utvikling og komme med forslag til forbedringer.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Utgiver

Justis- og politidepartementet

Språk

norsk (bokmål)