Last ned som PDF

121 sider

7.99 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser

Evaluering

Kartlegging av statlige tilskuddsordninger (postene 70-89) med miljøskadelige konsekvenser

I det årlige statsbudsjettet er tilskuddsordninger og andre virkemidler med positive miljøeffekter synliggjort. Eventuelle miljøskadelige effekter av tilskuddsordningene er som regel mindre synlige. Formålet med evalueringen har vært å komme fram til hvilke tilskuddsordninger som har de største negative miljøvirkningene samt å presentere hvilken type virkninger de har. Omfanget av virkningene kan være avhengig av tilskuddsordningenes formål og virkeområde samt deres beløpsstørrelse. Virkningene kategoriseres i seks ulike miljøtemaer: Utslipp av klimagasser, Annen luftforurensning og støy, Utslipp av kjemikalier og miljøgifter, Forurensning av vann og hav, Biologisk mangfold og naturområder, Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Publisert

Eier

Finansdepartementet

Utfører

Sweco Norge AS

Forfattere

Kristin Magnussen, Leif Lillehammer, Beate Folkestad Habhab, Bjørn-Otto Dønnum og Mona Motensen

Språk

norsk (bokmål)