Last ned som PDF

97 sider

0.8 MB

Forsiden av dokumentet Spesialistutdanning for leger – LIS1

Evaluering

Spesialistutdanning for leger – LIS1

Denne rapporten om leger i spesialisering del 1 er tredelt. Kapittel 2 gir en vurdering av omleggingen fra trekningsbasert til søknadsbasert fordeling av turnusstillinger (senere LIS1-stillinger) i 2012. Kapittel 3-5 følger opp ulike tiltak foreslått i Helsedirektoratets rapport om vurdering av antall LIS1-stillinger fra 2019. I kapittel 6 drøfter vi hvordan LIS1 kan benyttes til å øke rekrutteringen til allmennmedisin.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

ISBN

9789241564014