Last ned som PDF

75 sider

0.86 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen

Evaluering

Evaluering av konkurranseutsetting av drift- og vedlikehold i Statens vegvesen

Utredningen er en gjennomgang av erfaringer og evaluering av konkurranseutsettingen av drifts- og vedlikeholdsoppgavene i Statens vegvesen, avgrenset til de oppgaver som ble konkurranseutsatt gjennom funksjonskontrakter i forbindelse med at produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som et statlig aksjeselskap ved inngangen til 2003. Bakgrunn for evalueringen er omtale i St. meld. nr. 16 (2008-2009) om Nasjonal transportplan for 2010-2019, der det er varslet at Regjeringen vil gjennomføre en slik evaluering jf stortingsmeldingens kapittel 6 side 75.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Dovre Group Consulting AS

Språk

norsk (bokmål)