Last ned som PDF

98 sider

1.45 MB

Forsiden av dokumentet På vei til kvalitet?

Evaluering

På vei til kvalitet? evaluering av KS1 i transportsektoren

Utredningen er en gjennomgang av erfaringer med ordningen med ekstern kvalitetssikring i tidlig planfase (KS1)i samferdselssektoren. Bakgrunn for utredningen er omtale i St. meld. nr. 16 (2008-2009) om Nasjonal transportplan for 2010-2019, der det er varslet at Regjeringen tar sikte på å foreta en vurdering av KS1-ordningen i samferdselssektoren. Jf stortingsmeldingens kapittel 2. 2. 2 sidene 18-21. Det foretas en gjennomgang av sentrale problemstillinger ved ordningen.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Vista Analyse AS

Forfattere

Ingeborg Rasmussen, Nicolai Heldal, Tor Homleid, Karin Ibenholt, John Magne Skjelvik og Haakon Vennemo

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-8126-000-9