Last ned som PDF

43 sider

3.89 MB

Forsiden av dokumentet Miljøvennlige arbeidsreiser

Vedlegg

Statusrapport

Miljøvennlige arbeidsreiser Erfaringer og anbefalinger fra pilotarbeid

Som en oppfølging av Stortingsmelding nr. 23 ”Bedre miljø i byer og tettsteder” har Miljøverndepartementet i perioden 2003-2006 støttet pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling. Målet med pilotprosjektene var å utvikle erfaringer og gode eksempler som kan være forbilder for kommuner, næringslivet og andre, og å gi innspill til utvikling av virkemidler. Pilotarbeidet har fokusert på fire temaer, blant dem var "Næringsliv, miljøvennlig og helsebringende transport". Pilotprosjektene er oppsummert i temarapporter som danner grunnlag for en hovedrapport. Denne temarapporten om ”Miljøvennlige arbeidsreiser” konsentrerer seg om arbeidsreiser i bedrifter og virksomheter og konseptet mobilitetsstyring. Pilotprosjektene har meldt inn sine erfaringer gjennom årsrapporter og spørreskjema. Prosjektlederne har også deltatt i nettverksmøter organisert av Miljøverndepartementet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788245704129

Tema

Klima og miljø

Analysekriterier

erfaringer