Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Miljøvennlige arbeidsreiser

Vedlegg

Statusrapport

Miljøvennlige arbeidsreiser Erfaringer og anbefalinger fra pilotarbeid

Som en oppfølging av Stortingsmelding nr. 23 ”Bedre miljø i byer og tettsteder” har Miljøverndepartementet i perioden 2003-2006 støttet pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling. Målet med pilotprosjektene var å utvikle erfaringer og gode eksempler som kan være forbilder for kommuner, næringslivet og andre, og å gi innspill til utvikling av virkemidler. Pilotarbeidet har fokusert på fire temaer, blant dem var "Næringsliv, miljøvennlig og helsebringende transport". Pilotprosjektene er oppsummert i temarapporter som danner grunnlag for en hovedrapport. Denne temarapporten om ”Miljøvennlige arbeidsreiser” konsentrerer seg om arbeidsreiser i bedrifter og virksomheter og konseptet mobilitetsstyring. Pilotprosjektene har meldt inn sine erfaringer gjennom årsrapporter og spørreskjema. Prosjektlederne har også deltatt i nettverksmøter organisert av Miljøverndepartementet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

9788245704129

Tema

Klima og miljø

Analysekriterier

erfaringer