Last ned som PDF

68 sider

3.38 MB

Forsiden av dokumentet Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder

Evaluering

Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder evaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST

BLEST står for BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder og er et stedsutviklingsprogram i regi av Husbanken i perioden 2006-2010. Husbankens intensjon har vært å se BLEST i sammenheng med andre statlige prosjekter for stedsutvikling. Evalueringen viser at medvirkning skaper stort lokalt engasjement, og at mange ulike metoder blir tatt i bruk i medvirkningssammenheng. Noen av de prosjektene som fikk utvidet sine økonomiske rammer fra Husbankens side underveis, utløste ekstra midler fra andre kilder, for eksempel fylkeskommunene og privat sektor. Ekstern fagkompetanse er blitt tilført kommunene gjennom BLEST, og dette har beriket diskusjonene i kommunene. Oppsummert viser det seg at de prosjektene som var godt organisert, og de som hadde politisk prioritet, var de mest vellykkede.

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

Asplan Viak

Forfatter

Tor Medalen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7261-201-5