Last ned som PDF

130 sider

0.41 MB

Forsiden av dokumentet Funksjonshemmedes interesser i planleggingen

Evaluering

Funksjonshemmedes interesser i planleggingen en evaluering av programmet "planlegging for alle"

Utgangspunktet for denne undersøkelsen er programmet "Samfunnsplanlegging og brukermedvirkning"/"Planlegging for alle" i regi av Miljøverndepartementet og Sosialdepartementet. Formålet med programmet er å synliggjøre funksjonshemmedes behov for tilgjengelighet i planer etter plan- og bygningsloven og fremme større grad av medvirkning i planprosessene. Rapporten presenterer funn fra to spørreskjemaundersøkelser, case-studier og studie av innholdet i et utvalg planer. Hensikten er å sammenlikne situasjonen i forhold til arbeidet med funksjonshemmedes interesser i kommunenes planlegging før programmet ble virksomt og etter at det hadde virket i to til tre år, for på det grunnlaget å si noen om effektene av programmet. Resultatene av forundersøkelsen er primært referert i Hanssen og Stokke (2000), men en rekke av disse blir også brukt aktivt i denne rapporten, som grunnlag for å angi endring.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Martin A. Hanssen og Knut Bjørn Stokke

Språk

norsk (bokmål)