Last ned som PDF

6 sider

1.05 MB

Forsiden av dokumentet Overordnet regelverk for Enovas forvaltning av tilskudd og lån fra Klima- og energifondet

Retningslinjer

Overordnet regelverk for Enovas forvaltning av tilskudd og lån fra Klima- og energifondet

Regelverk for forvaltning av tilskudd og lån fra Klima- og energifondet er fastsatt av Klimaog miljødepartementet med grunnlag i bevilgningen under kap. 1428, post 50 Overføring til Klima- og energifondet. Enova SF forvalter midlene fra Klima- og energifondet. Dette regelverk fastsetter hovedrammene for tilskudd eller lån fra fondet. Klima- og energifondets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet for energi, samt teknologiutvikling som på lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp. Målgruppe for ordningene er prosjekter i Norge eller norsk økonomisk sone, skip registrert i NIS eller NOR, eller som har operasjoner i norske farvann. Enova kan støtte norsk deltagelse i prosjekter innenfor rammen av Horisont 2020, som ERANET Cofund-ordningen.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Mottaker

Enova SF

Språk

norsk