Last ned som PDF

143 sider

5.36 MB

Forsiden av dokumentet Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager

Studie

Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager

Prosjektet har undersøkt barnehagesektorens håndtering av koronapandemien. Rapporten har to hoveddeler. Del I viser resultater fra surveyer til kommunale barnehagesjefer og barnehagestyrere. I del II er det gjennomført intervjuer og samtaler med barnehagelærere, foreldre og barn i seks barnehager. Hovedinntrykket er at det er gjort en stor innsats i sektoren, og at det er tilfredshet med myndighetenes og egen håndtering av krisen. Erfaringer fra organiseringen under korona kan ha relevans for videre utvikling av barnehagene.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Ellen Os, Trine Monica Myrvold, Ole Andreas Danielsen, Leif Hernes og Nina Winger

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9781526435446

Tema

utdanning og forskning