Last ned som PDF

20 sider

0.56 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonal strategi 
for frivillig arbeid 
på helse- og 
omsorgsfeltet 
(2015–2020)

Strategi/plan

Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og omsorgsfeltet (2015–2020)

Denne strategien formulerer mål og tiltak for det fremtidige samspillet mellom frivillig og offentlig sektor på helse- og omsorgsfeltet – både hjelpetiltak og folkehelsearbeid. Strategien skal revideres årlig av partene. Innkjøp av velferdstjenester fra ideelle aktører er regulert av den offentlige innkjøpspolitikken. Denne strategien omhandler ikke innkjøpspolitikken. Strategien skal omhandle det frivillige arbeidet og innsatsen til de frivillige organisasjonene og enkeltpersonene som ikke er medlemmer i en frivillig organisasjon. Strategien skal samstemmes med den øvrige frivillige og uformelle innsatsen med betydning for helse- og omsorgsfeltet. Frivillighet Norge, KS og Helse- og omsorgsdepartementet har i fellesskap utviklet strategien.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Utfører

Helse- og omsorgsdepartementet

Språk

norsk