Last ned som PDF

59 sider

1.14 MB

Forsiden av dokumentet Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Evaluering

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Oppdraget «Utredning om farmasøyttjenester og etterlevelse av behandling med legemidler» ble oversendt fra Helse- og omsorgsdepartementet den 28.02.14. I forbindelse med at det skal utarbeides en legemiddelmelding ønsker Helse- og omsorgsdepartementet å bestille to utredninger fra Helsedirektoratet, jf. oppdrag i tildelingsbrevet til Helsedirektoratet. De to utredningene er knyttet til spørsmål om farmasøyttjenester og til etterlevelse av behandling med legemidler.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Forfattere

Anne Berit Walter og Gunn Fredriksen

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg