Last ned som PDF

59 sider

1.92 MB

Forsiden av dokumentet Trafikksikkerhetstilstanden 2011 - Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger

Kartlegging

Trafikksikkerhetstilstanden 2011 - Befolkningens kunnskaper, atferd og holdninger

Rapporten viser resultatene av en omfattende spørreundersøkelse om trafikantenes kunnskaper om trafikksikkerhet, deres atferd i trafikken og deres holdning til et utvalg temaer vedrørende trafikksikkerhet. Studien ser også på effekten av ulike datainnsamlingsmetoder på folks besvarelser. Det er sjette gang undersøkelsen blir gjennomført, og den vil ventelig bli gjentatt med jevne mellomrom i årene som kommer.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfattere

Aslak Fyhri og Renata Torquato

Språk

norsk (bokmål)