Last ned som PDF

75 sider

0.98 MB

Forsiden av dokumentet Samordning i byggesaker mellom plan- og bygningsloven og annet regelverk

Evaluering

Samordning i byggesaker mellom plan- og bygningsloven og annet regelverk

Dette forprosjektet er gjennomført av Elden AS på oppdrag fra Kommunal og Regionaldepartementet. Forprosjektet skal gi kunnskapsgrunnlag for et etterfølgende hovedprosjekt som skal søke å finne løsninger som gir effektiviserings- og forenklingsgevinster for byggesaksbehandling i henhold til plan- og bygningsloven. Et betydelig antall særlovsbestemmelser grenser inntil, utfyller, overlapper og kommer noen ganger i konflikt med bestemmelser i plan- og bygningsloven.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Elden AS

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom lov og rett, beredskap

Analysekriterier

effektivitet