Last ned som PDF

85 sider

3.97 MB

Forsiden av dokumentet Forebygging av trafikkulykker ved bruk av avansert dataanalyse: Fokus på tofeltsveger med betydelig trafikk

Studie

Forebygging av trafikkulykker ved bruk av avansert dataanalyse: Fokus på tofeltsveger med betydelig trafikk

På oppdrag fra Vegdirektoratet har BearingPoint analysert ulykkesrisiko på Europa-, riks- og fylkesveger i Norge. Avansert dataanalyse i form av maskinlæringmetoden HyperCube er benyttet for å identifisere egenskaper ved vegen og dens omgivelser som gir økt ulykkesrisiko. Prosjektet er en videreføring av arbeidet beskrevet i (BearingPoint, 2017), og fokuserer på en avgrenset del av vegnettet framfor hele vegnettet.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

BearingPoint Norway AS

Språk

norsk