Last ned som PDF

54 sider

3.43 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten

Forhåndsutredning

Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

Denne rapporten beskriver opphavet til pliktsystemet og hvordan det fungerer i dag. Deretter vurderes ulike modeller for hvordan pliktsystemet kan innrettes i framtiden, og konsekvensene av disse. Til slutt presenteres gruppens anbefalinger. Ekspertgruppen er bedt om å se på økonomiske, juridiske og samfunnsmessige sider ved innstramming, oppheving og justering av pliktsystemet, samt andre modeller, med mål om å finne fram til konkrete anbefalinger ”som ivaretar intensjonen om en samfunnsøkonomisk god løsning som bidrar til lønnsomhet i både flåten og industrien, samtidig som den bidrar til bosetting og sysselsetting i kystdistriktene”. Ekspertgruppen ble oppnevnt av regjeringen i mai 2016

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utfører

Ekspertgruppe

Forfatter

Lars Mathiesen mfl.

Språk

norsk

Tema

Mat, fiske og landbruk

Nøkkelord

Fiskeri og havbruk