Last ned som PDF

52 sider

1.84 MB

Forsiden av dokumentet Turproduksjon knyttet til hotellvirksomhet i byområder

Studie

Turproduksjon knyttet til hotellvirksomhet i byområder

Oppdraget «Undersøkelser av turproduksjon knyttet til hotellvirksomhet» er en del av Statens vegvesens FoU-program «Bedre kunnskapsgrunnlag for endret transportmiddelfordeling i byer» (Bedre by). Det overordnede målet til dette FoU-programmet er å frambringe et godt faglig grunnlag og verktøy for prioritering av samferdselsinvesteringer som bidrar til å nå de nasjonale målene for bytransport. Et av innsatsområdene i Bedre by er å se på sammenhengen mellom arealbruk og transport. Et grunnlag som brukes mye for å vurdere sammenhengen mellom transport og arealbruk er erfaringstall om turproduksjon, dvs. antall turer inn til og fra et område eller virksomhet. Det finnes erfaringstall om turproduksjon for mange områder, blant annet kontorvirksomhet, handelsvirksomhet og boligområder. Men det mangler erfaringstall fra flere virksomheter, blant annet hotellvirksomhet. I denne rapporten redegjøres det for resultatene fra turproduksjonsundersøkelser knyttet til hotellvirksomhet i byområder i Norge.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Asplan Viak

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon