Last ned som PDF

126 sider

9.62 MB

Forsiden av dokumentet Resultatrapport 2017: Kunnskap mot fattigdom

Vedlegg

Statusrapport

Resultatrapport 2017: Kunnskap mot fattigdom Kapasitetsutvikling av offentlig sektor i utviklingsland

Årets resultatrapport handler om kapasitetsutvikling av offentlig sektor i land som Norge samarbeider med. Målet med kapasitetsutvikling er bedret gjennomføringsevne i form av effektivitet og kvalitet. Dette innebærer blant annet forsvarlig forvaltning av petroleumsressurser, bærekraftig forvaltning av fiskeressurser, hensiktsmessig skattelegging av internasjonale selskaper, hvordan offentlig eierskap og marked kombineres i energisektoren og styrking av kvinners rettigheter og likestilling. Også i 2010 var kapasitetsutvikling tema for Norads resultatrapport. Mange av eksemplene er nye, mens andre viser utviklingen fra forrige rapport.

Publisert

Eier

Norad

Språk

norsk

Kilde

www.norad.no

ISBN

9788275489539